Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Lastnosti

Potrebščine:

Analizirajte podatke v tabeli in poiščite odgovore na vprašanja.

V tabeli so zbrani podatki o vreliščih in topnosti v vodi za prve štiri alkane in prve štiri monokloroalkane.

  Vrelišče (°C) 
 Topnost v vodi (g/L)
 metan 
−161
 0,17
 etan −88,6  topen
 propan −42  0,1
 butan −0,45  0,061
 klorometan −24,2  5,9
 kloroetan  + 12,3  6
 1-kloropropan  + 46  rahlo topen
 1-klorobutan  + 78  <0,001

1. Izpeljite pravila spreminjanja vrelišča ter topnosti alkanov in halogenoalkanov. 2. Kaj odražajo veliko višja vrelišča halogenoalkanov v primerjavi z vrelišči alkanov? Razliko v molski masi ali kaj drugega.  3. Razložite, zakaj je topnost klorometana  v vodi skoraj 35-krat večja od topnosti metana?

<NAZAJ
>NAPREJ80/335