Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Halogenirani ogljikovodiki so derivati ogljikovodikov. V molekuli ogljikovodika je eden ali več vodikovih atomov zamenjan z atomom halogena.  Mednje prištevamo halogenoalkane in polihalogenirane ogljikovodike. Polihalogeniranialkani se uporabljajo kot organska topila in potisni plini v razpršilih. Polihalogenirani aromatski ogljikovodiki bifenili (PCB-ji) so se uporabljali kot transformatorske tekočine. Pri sežigu PCB-jev nastajajo izjemno strupeni diokisni. Uporaba teh spojin je že nekaj časa prepovedana. Mnogi poliklorirani ogljikovodiki pa se še vedno uporabljajo v kmetijstvu za zatiranje škodljivcev in plevela.

Razporeditev elektronske gostote

Model molekule etana Model molekule kloroetana

Iz razporeditve elektronske gostote na površini molekule etana in kloroetana vidimo, da je molekula kloroetana polarna. Ima dva pola. Polarnost je značilnost halogeniranih ogljikovodikov, zato med molekulami  nastopajo interakcije dipol—dipol poleg disperzijskih sil, kar se odraža v povišanih vreliščih, tališčih, topnosti in tudi reaktivnosti halogeniranih ogljikovodikov.

<NAZAJ
>NAPREJ84/335