Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Pridobivanje − substitucija

Potrebščine:

Potrebujete: etanol, koncentrirano žveplovo kislino, trden KBr, ledeno kopel in epruveto, ukrivljeno cevko, preluknjan gumijasti zamašek, grelno ploščo, vodno kopel, čaše. Druga možnost pridobivanja halogenoalkanov je substitucija. Najlažje s substitucijo pripravimo halogenoalkane iz terciarnih alkoholov, toda pri poskusu bomo uporabili primarni alkohol etanol.

Opozorilo: Pred poskusom se prepričajte  o nevarnosti reagentov in zaščiti pri delu. Preračunajte tudi količine potrebnih reagentov za npr. 1 ml bromoetana.

Med mešanjem in hlajenjem na ledeni kopeli etanolu po kapljicah previdno dodajajte konc. H2SO4. Ko je dodajanje kisline končano, nato dodajte KBr. Na epruveto namestite cevko U-oblike. En krak U-cevke namestite v drugo epruveto, ki naj bo v čaši z ledom. Nato začnite previdno segrevati na vodni kopeli. Bromoetan ima nizko vrelišče in bo začel destilirati, hlapi se bodo kondenzirali v drugi epruveti, ki jo ohlajate.  Razmislite, kako bi dokazali produkt.

Napišite formulo

Napišite formulo bromoetana. Najprej pišete simbol ogljika, nato vodika in na zadnjem mestu simbol broma.

C2H5Br

Dopolnite

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

Ime IUPAC halogenoalkana s formulo CH2I-CH2-CH(CH3)-CH3 je: 1- jodo -3- metil butan.

Utrjevanje znanja

Pravila  poimenovanja halogenoalkanov si oglejte na animaciji.

Napišite ime spojine z racionalno formulo: CH3-CHF-CH2-C(CH3)2-CH3.

2-fluoro-4,4-dimetilpentan

 

<NAZAJ
>NAPREJ82/335