Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Alkoholi

Alkoholi so spojine, ki imajo –OH (hidroksilno) skupino, vezano na sp3 hibridnem C-atomu. Skupina je lahko vezana na primarni, sekundarni ali terciarni C-atom, zato ločimo primarne, sekundarne in terciarne alkohole.

Pod gumbi si lahko ogledate nekaj informacij o pomembnih predstavnikih alkoholov.

Povežite pojme primarni, sekundarni in terciarni alkohol s spojino, ki predstavlja ta alkohol.

Preveri
1-propanol El. naboj 2-propanol El. naboj 2-metilpropan-2-ol El. naboj


Kateri od prikazanih alkoholov je primarni, sekundarni ali terciarni? Propan-1-ol je primarni alkohol, propan-2-ol je sekundarni alkohol in 2-metilpropan-2-ol je terciarni alkohol.

Glede na število skupin OH poznamo monohidroksi, dihidroksi ... polihidroksi alkohole. Poimenujte nekatere predstavnike teh alkoholov:

butan-2-ol : CH3CH2CH(OH)CH3
etan-1,2-diol : HOCH2CH2OH
propan-1,2,3-triol : HOCH2CH(OH)CH2OH
propan-1,2-diol : CH3CH(OH)CH2(OH)
<NAZAJ
>NAPREJ102/335