Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Alkohole delimo na primarne, sekundarne in terciarne.

Alkoholi lahko imajo eno (monohidroksi), dve (dihidroksi), tri (trihidroksi) ali več (polihidroksi) skupin -OH, tudi polioli.

Vrelišča alkoholov so višja od alkanov zaradi vodikovih vezi.

Z daljšanjem verige vrelišča naraščajo, z razvejanostjo pa padajo. Spojine z več skupin -OH, imajo višja vrelišča.

Topnost alkoholov pada z daljšo verigo, narašča z razvejanostjo in narašča s število skupin -OH.

Pridobivanje alkoholov iz:

halogenalkanov (nukleofilna substitucija),
aldehidov in karboksilnih kislin (redukcija),
alkenov (elektrofilna adicija vode),
estrov (hidroliza),
ogljikovih hidratov (alkoholno vrenje)

Reakcije alkoholov:

reakcija z natrijem (tvorba alkoksidov),
oksidacije
(nastanek aldehidov, ketonov in karboksilnih kislin),
eliminacija vode (nastanek alkenov ali etrov),
estrenje (nastanek estrov),
nukleofilne substitucije (nastanek halogenoalkanov),
gorenje (pridobivanje energije)

Čezmerno uživanje alkohola ali uživanje ob nepravem trenutku lahko povzroči gorje.

Katera trditev za alkohole je pravilna?

Ugotovite spojino, iz katere je nastal 2-metilbutan-2ol.

Alkohol je nastal iz spojine, ki je označena s črko a .

 

Ali drži naslednja trditev?

Alkoholi v vodnih raztopinah reagirajo kislo ali bazično.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ106/335