Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Fizikalne lastnosti

Alkoholi imajo lastnosti polarnih molekul, ker hidroksilna skupina predstavlja polarni del molekule. Če je alkilna skupina (R-) v molekuli daljša, prevladuje nepolarna lastnost alkohola. Fizikalne lastnosti alkohola so torej odvisne od velikosti nepolarnega dela in števila polarnih skupin -OH.

Vodikove vezi med molekulami alkohola

Vrelišča alkoholov so precej višja od alkanov z enakim številom C-atomov, ker se molekule alkohola med seboj lahko povezujejo z vodikovimi vezmi, kot je prikazano na 3D modelu. 

Primer vrelišč za nekatere alkohole:

    Alkohol Tv[°C]
      Alkohol
Tv[°C]
metanol
65 Proapn-1,2,3-triol  290
Etanol
78
Butan-1-ol  117
Propanol-1-ol
97
2-metilpropan-1-ol  108
Propan-1,2-diol
188 2-metilpropan-2-ol  81

 

Na podlagi podatkov vrelišč nekaterih alkoholov poskušajte ugotoviti, ali vrelišča alkoholov naraščajo ali padajo ob navedenem spreminjanju zgradbe molekul.

Z daljšo verigo molekule alkohola vrelišča naraščajo . Vrelišča naraščajo , če je v molekuli več skupin -OH. Z razvejanostjo vrelišča alkoholov padajo .

Topnost alkoholov, ki imajo manj C-atomov, je v vodi dobra. Z daljšanjem verige (več kot 4 C-atomi) pa postanejo monohidraksi alkoholi netopni v vodi. K boljši topnosti prispeva večje število skupin -OH. Razlog najdemo v nastanku vodikovih vezi med molekulami vode in molekulami alkohola. Z daljšanjem verige C-atomov pa postajajo alkoholi vse bolj podobni alkanom (nepolarni del prevlada), zato so v vodi netopni. Topnost pentan-1-ola je samo še 2 g v 100 g vode.

Vodikove vezi med molekulami alkohola in vode
<NAZAJ
>NAPREJ103/335