Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Pridobivanje alkoholov

Alkohole lahko pripravljamo na več načinov, in sicer iz:
halogenalkanov (nukleofilna substitucija), aldehidov in karboksilnih kislin (redukcija), alkenov (elektrofilna adicija vode), estrov (hidroliza), ogljikovih hidratov (alkoholno vrenje).

Med zgoraj navedenimi reakcijami je tudi reakcija alkoholno vrenje , ki poteka z biokatalizatorji.

Reakcije alkoholov

Pomembne reakcije na alkoholih so:

reakcija z natrijemoksidacije, eliminacija vode (nastanek alkenov ali etrov), estrenje, nukleofilne substitucije, gorenje.

<NAZAJ
>NAPREJ104/335