Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Mesto aminov med dušikovimi organskimi spojinami

Organske dušikove spojine izpeljemo iz njihovih anorganskih analogov. Najbolj značilni predstavniki so predstavljeni na shemi. Puščica prikazuje, kako se spreminja kislost anorganskih dušikovih spojin od močne dušikove kisline, s Ka = 20, do amoniaka (azana), ki je šibka baza, s Kb = 1,8.10-5. Tudi analogi amoniaka, amini, imajo zato bazičen značaj.


Organski analogi dušikovih anorganskih spojin

Delitev aminov

Na shemi je prikazana delitev aminov. Glede na zgradbo organske skupine so amini lahko alifatski, aromatski ali pa heterociklični, kjer je dušikov atom v obroču skupaj z ogljikovimi atomi.


Model molekule adrenalina

Model molekule adrenalina
<NAZAJ
>NAPREJ234/335