Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Dopolnite reakcijske sheme.

CH3NH2 + HCl → CH3NH3+ + Cl

CH3CH2NH2 + H2O $\rightleftharpoons$ CH3CH2NH3+ + OH-

2.

Katera trditev najbolje opiše animacijo? 

3.

V makovem lateksu se nahaja alkaloid morfin, ki je dobil ime po grškem bogu sanj.

Drži. Ne drži.
4.

2-propilamin je dobro topen v vodi, propan je pod istimi pogoji v vodi slabo topen.

Drži. Ne drži.
5.

Zakaj je na dušikovem atomu v molekuli  1-butilamina povečana elektronska gostota (rdeča barva elektrostatičnega potenciala)?

6.

Vsi alkaloidi imajo bazične lastnosti.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ240/335