Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Amini tvorijo soli s kislinami

Poglejte filmski posnetek, ki prikazuje reakcijo med amoniakom azanom in klorovodikom (kloranon).


Preverite razumevanje

Poimenujte amine.

1. CH3CH2−NH−CH2CH3dietilamin

2. CH3CH2CH2CH2−NH21-butilamin ali 1-butanamin

3. CH3CH2CH2NHCH3N-metil-N-propilamin

Razumevanje posnetka

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

Na filter papir smo kanili kapljico koncentrirane vodne raztopine amoniaka, na drugi papirček pa kapljico koncentrirane klorovodikove kisline.  Papirčka približamo.

Iz papirčka z raztopino amoniaka izhaja plinasti amoniak . Iz papirčka s kislino izhaja plinasti vodikov klorid oz. kloran. Nastane produkt (vpišite formulo) NH4Cl , ki ima ionsko kristalno zgradbo in ga opazimo kot bel dim.

Nastajanje 1-butilamonijevega klorida

Animacija prikazuje, kako iz 1-butilamina in vodikovega klorida nastane sol, 1-butilamonijev klorid. Vodikov klorid odda proton, ki se veže na nevezni elektronski par dušikovega atoma v molekuli 1-butilamina. 


<NAZAJ
>NAPREJ235/335