Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zakaj so amini baze

Vodni raztopini amonijaka in 1-butilamina z indikatorskim papirčkom izmerimo pH. Pozorno sledite filmskemu posnetku.


Rezultati poskusa

Dopolnite.

pH vodne raztopine amoniaka je: 11 .

pH vodne raztopine 1-butilamina je: 12 .

Amini so po nekaterih lastnostih podobni amoniaku. Konstanta protolize Kb, ki je merilo za jakost baz, ima za amoniak vrednost 1,8·10−5, za 1-butilamin pa 1,6·10−3. Torej je 1-butilamin nekoliko močnejša baza od amoniaka. Zakaj so amini baze?

Ovrednotite trditev

Animacija prikazuje protolizo primarnega amina. Reakcija je ravnotežna.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ236/335