Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Substitucija tekmuje z eliminacijo

Kadar pri reakciji kot intermediat nastane karbokation, se lahko v prisotnosti baze (na primer OH¯) iz njega odtrga proton in nastane nenasičena spojina. Poteče reakcija eliminacija, ki je reakciji substitucije konkurenčen proces. Na posnetku je prikazana reakcija med 2-klorobutanom in koncentrirano raztopino NaOH. Nenasičeni značaj produkta  reakcije, ki ga z destilacijo ločimo od reakcijske zmesi, dokažemo z raztopino broma v diklorometanu, ki se razbarva. Produkt reakcije je alken  but-1-en.

 

Preverite se

Na sliki si oglejte modele molekul halogenometanov. V tabeli so zbrani podatki o dolžinah vezi C-X in veznih energijah vezi C-X. Na osnovi analize podatkov izberite vse pravilne trditve. Modeli si sledijo tako, kot so navedeni v tabeli.

  Metilfluorid
 Metilklorid Metilbromid
Metiljodid

Dolžina vezi (pm)

 135  177  194  214
Vezna energija (kJ/mol)
 488  330  288  216

<NAZAJ
>NAPREJ89/335