Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Kdaj poteče substitucija in kdaj eliminacija

Na mehanizem reakcije halogenoalkanov vplivajo: 1. vrsta ogljikovega atoma, na katerega je vezan halogen, 2. narava topila, 3. temperatura in 4. koncentracija hidroksidnih ionov.

1. Vrsta ogljikovega atoma je najbolj pomemben dejavnik, od katerega je odvisen mehanizem.

Vloga topila: Voda je ugodnejše topilo za substitucijske reakcije, etanol za elimimacije.

Temperatura: Pri visoki temperaturi prednostno poteče eliminacija.

Koncentracija hidroksidnih ionov: Pri visoki koncentraciji hidroksidnih ionov prednostno poteče eliminacija.

Preverite razumevanje

V epruveto damo vrelni kamenček, 1 ml 2-kloropentana in koncentrirano raztopino NaOH v etanolu ter segrevamo. Kaj bo glavni produkt reakcije?

V epruveto smo dali 1 ml 2-kloro-2-metilpropana in raztopino AgNO3 v etanolu.  Izberite vse pravilne trditve.

Ugotovite, ali je trditev pravilna ali nepravilna. Spodnja slika prikazuje modelni prikaz reakcijskega mehanizma SN2.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ90/335