Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Aldehidi so reducenti in oksidanti

Redukcijske sposobnosti −CHO v aldehidih ste že spoznali v poglavju o dokazovanju aldehidne skupine v glukozi s Tollensovim reagentom kot oksidantom. Nastalo je srebrovo zrcalo. Tokrat bomo propanal oksidirali z močnim oksidantom, kislo raztopino kalijevega dikromata (K2Cr2O7/H2SO4). Opazujte spremembe barve. 

Ko kisli vodni raztopini oranžnega kalijevega dikromata (K2Cr2O7/H3O+) po kapljicah dodajamo aldehid, propanal, se barva reakcijske mešanice postopno spreminja. Zakaj? Propanal reducira Cr6+ v kalijevem dikromatu do ionov Cr3+, ki so zelene barve. Zelena barva postane lepo vidna po dodatku vode. Propanal pa se oksidira v propanojsko kislino.

Animacija reakcije oksidacijeZ reducenti, kot sta litijev tetrahidridoaluminat (LiAlH4) in natrijev tetrahidridoborat (NaBH4), se aldehidi reducirajo do primarnih alkoholov. Pri teh reakcijah so aldehidi oksidanti. Poglejte animacijo, ki prikazuje splošno shemo redukcije aldehidov.

 


 

<NAZAJ
>NAPREJ115/335