Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Nukleofili podrobneje — višja raven

Več o nukleofilnih reagentih boste izvedeli, če boste kliknili na "Prikaži". —

Razlaga nukleofilne adicije

Karbonilna skupina aldehida privlači aminsko skupino nukleofilnega reagenta 2,4-dinitrofenilhidrazina, ki se veže z neveznim elektronskim parom na atomu dušika na delno pozitiven ogljikov atom karbonilne skupine. Adiciji sledita eliminacija vode in nastanek produkta 2,4-dinitrofenilhidrazona. Hidrazoni so slabo topne kristalinične snovi. 2,4-dinitrofenilni radikal je na animaciji zaradi večje preglednosti označen samo kot Ar. Reakcija je zelo občuljiva, saj že izjemno nizke koncentracije aldehidov tvorijo hidrazone, zato je ključna v analizni kemiji za dokazovanje aldehidov v različnih vzorcih.


Razumevanje nukleofilne adicije

Dopolnite.

Nukleofilni reagent ima negativen naboj ali nevezne elektronske pare, s katerimi se veže na molekule, ki imajo ogljikove atome s prebitkom pozitivnega naboja. 2,4-dinitrofenilhidrazin se z neveznim elektronskim parom na atomu dušika veže na ogljikov atom v karbonilni skupini. Nastane rumena oborina hidrazona in eliminira se voda .

Preverite razumevanje

Nukleofilni reagent je lahko molekula z neveznim elektronskim parom ali pa anion.

Drži. Ne drži.

Preverite se

Molekula vode in molekula amoniaka lahko reagirata kot nukleofilna reagenta.

Drži. Ne drži.

Preverite se

2,4-dinitrofenilhidrazin tvori težko topne hidrazone tudi z alkoholi.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ117/335