Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Kako so hibridizirani ogljikovi atomi, ki so v formuli kuminaldehida označeni s črkami A, B in C?

2.

Dopolnite reakcijske sheme. Indeksov spodaj v formulah ne pišite.

HCHO + K2Cr2O7/H3O+HCOOH + Cr3+

CH3CHO + NaBH4CH3CH2OH

C6H5−CHO + K2Cr2O7/H3O+ → C6H5COOH + Cr3+

3.

Dobro poglejte reakcijsko shemo in ugotovite, kaj je produkt A.

4.

V dveh epruvetah sta dve brezbarvni tekočini, A in B. Ena od tekočin je aldehid, druga je alkohol. S katerim reagentom bi lahko hitro določili, katera tekočina je aldehid?

<NAZAJ
>NAPREJ119/335