Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
5.

Zakaj je 2,4-dinitrofenilhidrazin nukleofilni reagent?

V tabeli so napisane formule nekaterih reagentov. Poiščite kombinacijo, ki vključuje vse možne nukleofilne reagente.
1. H2O
2.
NH4+
3. Cl
4. NH3
5. H3O+

6.

Kaj prikazuje animacija?

7.

Dopolnite.

Pri oksidaciji butanala s kislo raztopino kalijevedga dikromata se butanal oksidira v (napišite racionalno formulo produkta):

CH3CH2CH2COOH

Napišite ime produkta: butanojska kislina

Pri redukciji pentanala je produkt reakcije (napišite racionalno formulo): CH3CH2CH2CH2CH2OH

<NAZAJ
>NAPREJ120/335