Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Poimenovanje ketonov z več funkcionalnimi skupinami

Pri poimenovanju ketonov z več funkcionalnimi skupinami moramo upoštevati prednostna pravila. Poglejte primer na animaciji.

Karbonilna skupina ima prednost pred dvojno vezjo. Ogljikove atome oštevilčimo tako, da ima ogljikov atom s prednostno funkcionalno skupino najnižjo možno vrednost. V primeru na animaciji številčimo C-atome od desne proti levi, tako je karbonilna skupina na drugem
C-atomu, če bi številčili od leve proti desni, bi bila na četrtem C-atomu, kar bi bilo narobe. Dvojna vez je med tretjim in četrtim C-atomom.

Ime alkena je pent-3-en, dodamo še lego karbonilne skupine -2- in končnico -on ter dobimo pent-3-en-2-on.

Ali znate izpeljati ime spojine?

Poglejte poimenovanje spojine, ki jo prikazuje animacija, in razložite, zakaj tako poimenovanje. 

Preverite razumevanje

Ime spojine s formulo CH3-CHCl-CO-CH3 je 3-klorobutan-2-on.

Drži. Ne drži.

Skupine (od 1. do 3.) so razvrščene po rastoči prednosti.

1. —OH, 2. —CHO, 3. —NH2

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ122/335