Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
1.

Naloga

Pentan-2-ol reagira s K2Cr2O7/H2SO4. Kaj je produkt te reakcije?

2.

Naloga

Dobili ste neznano brezbarvno tekočino prijetnega vonja. Vzeli ste vzorec tekočine in naredili reakcijo s Tollensovim reagentom. Pri segrevanju je izpadlo srebrovo zrcalo. Z drugim vzorcem neznane tekočine ste naredili reakcijo z 2,4-dinitrofenilhidrazino. Takoj je izpadla rumena kristalinična oborina. Na osnovi dokaznih reakcij ugotovite, kaj bi lahko bila neznana tekočina.

3.

Naloga

Ketoni so pri nukleofilnih adicijah bolj reaktivni od aldehidov.

Drži. Ne drži.
4.

Naloga

Keton, ki ima najmanjšo molsko maso je etanon.

Drži. Ne drži.
5.

Naloga

S katerim reagentom bi se takoj prepričali, da je vzorec, ki ste ga dobili v analizo, keton in ne aldehid.

6.

Naloga

Povežite racionalne formule spojin na levi strani z imeni IUPAC  na desni strani.

CH3CH2CH2COCH3
pentan-2-on
CH2Br-CH2-CHO
3-bromopropanal
HCHO
metanal
CH3CHOHCOCH3
3-hidroksibutanon
Preveri
<NAZAJ
>NAPREJ128/335