Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Pridobivanje ketonov

Ketone dobimo pri oksidaciji sekundarnih alkoholov. Film prikazuje oksidacijo propan-2-ola s kislo raztopino kalijevega dikromata. Reakcijsko mešanico alkohola in oksidanta segrevamo in nastali produkt, keton, predestiliramo v raztopino 2,4-dinitrofenilhidrazina. Rumena oborina hidrazona je dokaz, da je pri oksidaciji nastal keton.

Pridobivanje ketona, propanona


CH3CHOHCH3 + K2Cr2O7/H3O+CH3COCH3 + Cr3+

Reaktivnost ketonov pri nukleofilnih adicijah

Tako kot za aldehide so tudi za ketone značilne nukleofilne adicije. Spomnite se poskusa, s katerim smo dokazali, da pri reakciji oksidacije sekundarnega alkohola nastane keton. Dokazna reakcija je bila vezava nukleofilnega reagenta (2,4-dinitrofenilhidrazina) na karbonilno skupino, nastala je rumena oborina hidrazona.

 

Ogljikov atom karbonilne skupine ima delni pozitivni naboj
Ketoni so pri nukleofilnih adicijah manj reaktivni kot aldehidi. Na splošno reaktivnost pada v smeri: formaldehid (metanal) > drugi aldehidi > ketoni.


<NAZAJ
>NAPREJ123/335