Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Vplivi na reaktivnost ketonov

Na razlike v reaktivnosti aldehidov in ketonov vpliva več dejavnikov.

(1) Velikost substituentov, ki so vezane ob karbonilni skupini (>C=O). Večje skupine sterično ovirajo približevanje nukleofilnega reagenta.

(2) Elektronski učinki substituent; alkilne skupine, ki so vezane ob karbonilni skuipini, imajo slabo izražen elektron donorski značaj, kar pomeni, da slabo stabilizirajo delni pozitivni naboj na karbonilnem ogljikovem atomu, ki je zato manj reaktiven za napad nukleofilnega reagenta. Tudi možnost resonance v aromatskem obroču se, če je aldehidna skupina vezana na aromatsko jedro, odraža na zmanjšani reaktivnosti takega aldehida za napad nukleofilnega reagenta.
Vpliv substituentov na oviranje približevanja nukleofila karbonilnemu ogljikovemu atomu si oglejte na primerih modelov nekaterih aldehidov in ketonov v spodnji tabeli. Reaktivnost za nukleofilne substitucije pada od metanala, ki je najbolj reaktiven, do propanona, ki je najmanj reaktiven.

Metanal Etanal Propanal Propanon

Nukleofilne adicije na ketone

Spoznali ste adicijo nukleofila 2,4-dinitrofenilhidrazina na karbonilno skupino. Reakcija je pomembna, ker je osnova za določanje ketonov in aldehidov v analizni kemijii. Vse adicijske reakcije so ravnotežne.

1. Kislinsko katalizirana adicija vode: Pri tem nastane produkt, ki ima dve hidroksilni skupini vezani na isti ogljikov atom — geminalni diol, ki je običajno neobstojen, zato se odcepi voda in nastane keton.2. Adicija vodikovih halogenidov, npr. HX: Ppri tem nastane spojina, ki ima na isti ogljikov atom vezani dve skupini, halogen in hidroksilno skupino.

3. Adicija vodikovega cianida: Nastane spojina cianohidrin, ki se hitro oksidira v hidroksi karboksilno kislino. Tako lahko z adicijo HCN na aldehid ali keton podaljšamo verigo ogljikovih atomov za en C-atom.

V spodnji tabeli so navidezni 3D-modeli nekaterih značilnih nukleofilov in modeli produktov adicije na keton propanon.


<NAZAJ
>NAPREJ124/335