Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Pridobivanje karboksilnih kislin z oksidacijo

Karboksilne kisline so bile kot produkt pri nekaterih kemijskih reakcijah omenjene že v prejšnjih enotah. Tudi v tej enoti smo omenili, da kisline nastajajo z encimi nekaterih bakterij. Tudi najpogostejši kemijski način pridobivanja karboksilnih kislin je oksidacija.

Primarne alkohole lahko z oksidanti, kot sta K2Cr2O7 in KMnO4, oksidiramo do ustreznih karboksilnih kislin.


Aromatske kisline lahko sintetiziramo z oksidacijo alkilne skupine, ki je vezana na benzenski obroč.

Ne glede na dolžino stranske verige pri oksidaciji vedno nastane benzojska kislina.


Zapišite racionalne formule spojin, ki nstanejo pri oksidaciji naslednjih spojin.

CH3-CH2-CH2-CH2-OH CH3-CH2-CH2-COOH

HO-CH2-CH2-CH2-OH HOOC-CH2-COOH

CH3-CO-CH2-OH CH3-CO-COOH

S kislinsko hidrolizo nitrilov prav tako nastanejo karboksilne kisline.

Pri oksidaciji katerih spojine lahko nastane benzojska kislina?

<NAZAJ
>NAPREJ142/335