Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Reakcije karboksilnih kislin

Karboksilne kisline sodelujejo v kislo-bazičnih reakcijah, v redoks reakcijah, značilne reakcije so tudi nukleofilne substitucije. Na karboksilnih kislinah potekajo še reakcije dekarboksilacije, ko se odstrani ogljikov dioksid.

1. Kislinsko-bazne reakcije potekajo z zamenjavo vodikovega atoma v skupini -OH karboksilne skupine. V vodi zato kisline reagirajo kislo, ker pri tem nastanejo oksonijevi ioni. Z bazami pa kisline tvorijo soli.


Kisline niso vse enako kisle (glejte tabelo), na jakost vpliva dolžina radikala oziroma prisotnost skupin. Dopolnite spodnje besedilo:


Z daljšanjem verige radikala jakost karboksilnih kislin (narašča/pada) pada . Prisotnost halogenih elementov v molekuli (poveča/zmanjša) poveča jakost kislin. 

Med navedenimi kislinami na jakost najbolj vpliva atom klora , najmanj pa atom joda .

Z večanjem števila atomov halogenih elementov jakost (narašča/pada) narašča

Bolj kot so halogeni elementi oddaljeni od karboksilne kisline, bolj (narašča/pada) pada jakost karboksilne kisline.

Kislina
Ka
Kislina
 Ka
metanojska 1,8×10-4
kloroocetna 
14×10-4 
etanojska
1,8×10-5
bromoocetna
13,8×10-4 
propanojska
1,3×10-5
jodoocetna 
7,5×10-4 
       
Kislina
Ka
Kislina
 Ka
kloroocetna    14×10-4  2-klorobutanojska
1,4×10-4 
dikloroocetna 332×10-4 3-klorobutanojska
0,89×10-4
trikloroocetna 2000×10-4 4-klorobutanojska 
0,26×10-4 

<NAZAJ
>NAPREJ143/335