Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

2. Nukleofilne substitucije. Potekajo z zamenjavo skupine –OH v karboksilni skupini. S to reakcijo nastanejo pomembni derivati karboksilnih kislin: acilhalidi, anhidridi, estri, amidi in nitrili.

Katera spojina nastane med ocetno kislino in metanolom?

3. Redoks reakcije. Karboksilne kisline lahko reduciramo z reducenti, kot sta LiBH4 in LiAlH4, ali industrijsko s H2/Pd do aldehidov in primarnih alkoholov.

 

4. Dekarboksilacija karboksilnih kislin z odcepom CO2 navadno pelje do nastanka ogljikovodika.

<NAZAJ
>NAPREJ144/335