Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Iz katere spojine bo pri reakciji oksidacije nastala propanojska kislina?

2.

Med spodnjimi spojinami izberi produkt naslednje reakcije.

3.

Ali naslednja trditev drži?

Etanoil klorid je bolj reaktiven od etil etanoata.

Drži. Ne drži.
4.

Ali naslednja trditev drži?

Propanamid je bolj reaktien od propanojskega anhidrida.

Drži. Ne drži.
5.

Ugotovi pravilni produkt naslednje reakcije.

Črka: C

 

6.

Katera spojina ni derivat karboksilne kisline?

Formula
črka 
CH3CH2COCl  A
CH3CH2CH2CH2Br  B
CH3CH2CH2-COO-CH2CH3  C
CH3CH2CH2CH2CONH2  D

Črka: B  

<NAZAJ
>NAPREJ147/335