Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Ali so karboksilne kisline reducenti?

Poglejte poskus, pri katerem primerjalno oksidiramo aldehid propanal, keton propanon in propanojsko kislino s kalijevim dikromatom v kislem.

Poskus: Primerjalna oksidacija aldehida, ketona in karboksilne kisline

Kaj povedo rezultati?

Propanojska kislina (da, ne) ne reducira ionov Cr6+ v ione Cr3+ .

Kako reagirajo karboksilne kisline z nukleofilnimi reagenti?

Poglejte poskus, ki prikazuje adicijo 2,4-dinitrofenilhidrazina (2,4-DNFH) na: propanal, propanon in propanojsko kislino. Kisli rumeni raztopini 2,4-DNFH dodajamo po kapljicah propanal, propanon in propanojsko kislino.

Poskus: Primerjalna adicija 2,4-DNFH na aldehid, keton in karboksilno kislino

Karbonilna skupina propanojske kisline reagira z 2,4-dinitrofenilhidrazinom. Izpade težko topen hidrazon.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ152/335