Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Nukleofilne substitucije — estrenje

Pri reakcijah estrenja se hidroksilna skupina v molekuli kisline zamenja z drugim nukleofilom, molekulo alkohola. Hidroksilna skupina pa izstopi kot molekula vode. Ker se pri reakciji skupina —OH, ki je nukleofil, zamenja z drugim nukleofilom, reakcija poteka kot nukleofilna substitucija na karbonilni skupini.

Animacija reakcijske sheme estrenja

Reakcija je ravnotežna. Za potek reakcije je potrebna kislina, ki v prvi stopnji protonira karboksilno kislino. Ravnotežje reakcije je premaknjeno v smeri reaktanov. S koncentrirano žveplovo kislino, ki je katalizator, ki hkrati veže nastalo vodo, lahko premaknemo ravnotežje reakcije v skladu z Le Chatelierjevim načelom v smeri produktov.

Animacija — protonacija karboksilne kisline

Ker je estrenje kot nukleofilna substitucija ravnotežna reakcija, lahko s spreminjanjem reakcijskih okoliščin estre pretvorimo nazaj v karboksilno kislino in alkohol. Reakcijo imenujemo hidroliza estrov.


<NAZAJ
>NAPREJ153/335