Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zakaj se je ladjica potopila po dodatku detergenta?

Pri poskusu na začetku enote smo po dodatku detergenta potopili preluknjano ladjico. Molekule v notranjosti vode so povezane z vodikovimi vezmi. Vodikove vezi med molekulami vode na stični površini voda/zrak niso uravnotežene, zato molekule v notranjosti vode "vlečejo" zunanje v notranjost. Ko smo vodi dodali detergent, je ta razmaknil molekule vode, površinska napetost se je zmanjšala in voda je skozi luknjico začela vdirati v ladjico, ki je počasi tonila. Ključna funkcija detergentov in drugih površinsko aktivnih snovi je znižanje površinske napetosti vode in s tem lažje omočenje materialov z vodo.


Preverite razumevanje.

Zakaj ima voda večjo površinsko napetost od etanola in heksana? Poiščite pravilno trditev.

Zgradba površinsko aktivnih snovi

Na modelu si poglejte model molekule površinsko aktivnega sredstva dodecilsulfata. Model prikazuje bistvo zgradbe vseh površinsko aktivnih sredstev. Površinsko aktivna sredstva imajo nepolarni del, ki ga imenujemo rep (zelena barva), in polarno glavo (rdeča in modra barva).


Model molekule dodecilsulfata

Ali trditev drži?

Dodecilsulfat je ester dodekan-1-ola in žveplove kisline.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ220/335