Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zgradba površinsko aktivnih sredstev (PAS)

Na modelu molekule površinsko aktivnega sredstva ste iz razporeditve elektronske gostote na površini molekule opazili, da ima en del molekule izrazito modro in rdeče barvo. Modra barva predstavlja področja z zmanjšano elektronsko gostoto, rdeča pa področja s povečano elektronsko gostoto. Ta del molekule je polarna — hidrofilna glava. Daljši del molekule, ki je zelene barve, predstavlja nepolarni — hidrofobni rep.

Površinsko aktivno sredstvo ima polarno hidrofilno glavo in nepolarni hidrofobni rep. S polarno glavo se veže na polarne molekule vode , na nepolarni rep se vežejo nepolarne molekule umazanije.

Osnovna delitev površinsko aktivnih sredstev (PAS)

Molekule, ki imajo polarno glavo in nepolarni rep, imajo sposobnost znižanja površinske napetosti vode, zato imajo lastnost površinsko aktivnega sredstva. Mednje uvrščamo:

- soli maščobnih kislin, mila,

ter

- sintetične spojine s podobno zgradbo, ki jih imenujemo detergenti.

Na modelu si oglejte primer sintetičnega površinskega sredstva oktil glukopiranozida. Tudi to površinsko aktivno sredstvo ima nepolarni hidrofobni rep (zeleno) in hidrofilni del, ki je polarna glava (rdeča in modra barva).


PAS
<NAZAJ
>NAPREJ221/335