Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
9.
10.
11.

Koliko $\%$ ploščine deltoida $ABCD$ predstavlja ploščina trikotnika $ABE$? Podatke preberi s slike.

Ploščina trikotnika $ABE$ predstavlja 37,5 $\%$ ploščine deltoida $ABCD$.
12.

Izračunaj ploščino deltoida $ABCD$, če je ploščina trikotnika $ABE$ $7,5\,{\rm cm^2}$. Druge podatke preberi s slike.

13.

V zvezek nariši deltoid $ABCD$ z dolžinama diagonal $e=4\,{\rm cm}$ in $f=9\,{\rm cm}$. Stranice deltoida razpolovi in označi s točkami $E$, $F$, $G$ in $H$. Poimenuj štirikotnik $EFGH$. Izračunaj ploščino deltoida in ploščino štirikotnika $EFGH$. Koliko $\%$ ploščine deltoida predstavlja ploščina štirikotnika $EFGH$?

14.

Deltoid z dolžino diagonale $e=6\,{\rm cm}$ in deltoid z dolžino diagonale $e=9\,{\rm cm}$ imata enaki ploščini. Zapiši dolžini diagonal $f$ obeh deltoidov. Mersko število dolžine obeh diagonal naj bo celo število, zapisano v centimetrih. Zapiši vse možnosti.

15.

Dolžini diagonal deltoida sta $e$ in $f$. Primerjaj ploščino deltoida s ploščino deltoida z dvakrat daljšima diagonalama.

<NAZAJ
>NAPREJ531/539