Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Izrazi, enačbe in neenačbe

Vsaka izmed igrač v preglednici ima določeno ceno. Vsote cen treh igrač so zapisane v vrstici ali stolpcu, kot je prikazano. Izračunaj ceno posamezne igrače. Cene prikaži s premikanjem točk na spodnjem prikazu.

Za vsako vrstico ali stolpec v preglednici lahko zapišemo enakost, npr.: . Zaradi preglednejšega zapisa lahko slike zamenjamo s črkami, ki označujejo posamezne igrače: . Naslednji enakosti dopolni s črkami. Pomagaj si z zgornjim prikazom.

a $+$ a $+$ a $=\ 36$ in a $ +$ b $+$  c $=\ 41$

V nadaljevanju boš spoznal enačbe in neenačbe. Naučil se boš reševati enačbe in neenačbe z ulomki.

Ponovitev

1. Primerjaj bankovce po njihovi vrednosti. Razmisli, ali lahko v katerega izmed okvirčkov vstaviš več znakov. Utemelji.

2. Dopolni z okrajšanim ulomkom, da bo veljala enakost.

 e) $\frac{6}{7}+\frac{5}{13}=$ 1
22
91
   f) $13\frac{5}{6}-2,8=$ 11
1
30

3. Vpiši P k enakosti, s katero opišemo besedilo: produkt dvakratnika števila $x$ in števila $0,3$ je enak vsoti števila $x$ in števila $0,9$. Kjer enakost ne velja, vpiši N.

N
$2\cdot x =x+9$ 
N
$2\cdot  x \cdot 0,3=0,9$ 
P
$2\cdot x \cdot 0,3=x+0,9$
<NAZAJ
>NAPREJ282/539