Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Načrtovanje trikotnikov (1)

S sošolcem iz papirja izrežita vsak svoj trikotnik. Trikotnika primerjajta. Ali sta trikotnika skladna? Ali se v čem razlikujeta?

V zvezek nariši poljuben trikotnik. S pomočjo prosojnega papirja nariši trikotnik, ki mu je skladen.

V nadaljevanju boš spoznal postopke, kako brez pomoči prosojnega papirja danemu trikotniku narišemo skladni trikotnik.

Pri načrtovanju oz. konstruiranju trikotnikov (velja tudi za druge like) potrebujemo geotrikotnik in šestilo. 

Ponovitev

1. Načrtaj simetralo daljice $AB$.


2. V zvezek nariši daljico $|AB|=5\ \rm{cm}$. Nariši vse točke, ki so od krajišča $A$ oddaljene $3\ \rm{cm}$ in od krajišča $B$ $4\ \rm{cm}$.

3. Velikosti dveh stranic trikotnika sta $3\ \rm{cm}$ in $5\ \rm{cm}$.

a) Velikost tretje stranice trikotnika je lahko $2\ \rm{cm}$.

Drži. Ne drži. Namig

b) Velikost tretje stranice trikotnika je lahko $4\ \rm{cm}$.

Drži. Ne drži. Namig

c) Velikost tretje stranice trikotnika je lahko $9\ \rm{cm}$.

Drži. Ne drži. Namig
<NAZAJ
>NAPREJ324/539