Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Razširjanje ulomkov

Alenka je Andreju kupila čokolado. Andrej je čokolado nalomil na $6$ enakih rebrc. Pojedel je dve rebrci. Andrej trdi, da je pojedel $\frac{2}{6}$ čokolade. Alenka trdi, da je Andrej pojedel $\frac{1}{3}$ čokolade. Najprej premisli, ali imata prav. Pomagaj si s prikazom.

Vemo, da lahko deleže zapišemo z različnimi ulomki. Ulomke že znamo krajšati. Kako pa bi ulomek $\frac{1}{3}$ zapisali z ulomkom $\frac{2}{6}$, se boš naučil v nadaljevanju.

Ponovitev

1. Krajšaj naslednja ulomka, predstavljena z grafičnim prikazom, z zahtevanim številom.

 Krajšaj z $2$:
2
6
 Krajšaj s $4$:
2
4

2. Izberi okrajšani ulomek ulomka $\frac{24}{60}$.

3. Na številski premici smo s točko $A$ prikazali ulomek. Ulomek zapiši in ga okrajšaj.

Točka $A$ predstavlja ulomek: 1
2
6
. Okrajšani ulomek: 1
1
3
.
<NAZAJ
>NAPREJ53/539