Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Izrazi s spremenljivko

Premikaj točko. Z vsakim členom (sliko) je prikazano število. V zvezek zapiši po vrsti prikazana števila.

Ugotovi pravilo, po katerem so števila prikazana. Ugotovi, katera števila bi prikazali s peto, šesto, sedmo in osmo sliko. Slike nariši v zvezek. Kaj lahko poveš o dvajsetem številu v tem zaporedju členov?

Lahko vprašamo, katero število bi zapisali s poljubnim ($n$-tim) členom v vzorcu. Uporabili bi zapis s spremenljivko. V nadaljevanju boš spoznal izraze s spremenljivko in njihovo uporabo. Računal boš vrednosti izrazov s spremenljivko.

Ponovitev

1. Dopolni tako, da nastanejo pravilne trditve. Števila vpisuj s številkami.

a) Vsota števil $4,5$ in $8$ je število 12,5
b) Produkt števil $7,8$ in $0,3$ je število 2,34
c) Količnik števil $2,1$ in $\frac {1}{3}$ je število 6,3
č) Razlika števil $7\frac{1}{8}$ in $1\frac{3}{4}$ je število 5
3
8
.

2. Izračunaj vrednost številskih izrazov. Računaj v zvezek. Bodi pozoren na urejen zapis.

a) $3,12 + 0,7\cdot (0,04 + 5\cdot 1,1) -1$     b) $7 - \frac{7}{12} \cdot \frac{4}{15} -3\frac{1}{9}$

3. Razporedi zapise obsegov k ustreznemu liku.

<NAZAJ
>NAPREJ262/539