Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Trikotniku očrtana krožnica

Jaka želi v stanovanju postaviti brezžično lokalno računalniško omrežje. Želi, da bo moč signala enaka pri vseh odjemalcih (namizni računalnik, prenosni računalnik, IP-telefon). Pomagaj Jaku določiti najboljše mesto za dostopno točko (oddajnik), označeno s črko $S$.

V nadaljevanju bomo spoznali postopek, kako lahko z načrtovanjem poiščemo središče in polmer krožnice, ki poteka skozi tri točke.

Naučili se bomo trikotniku očrtati krožnico in s pomočjo podatka o polmeru očrtane krožnice načrtovati trikotnike.

Ponovitev

1. Prestavi opise na pravo mesto.

2. S šestilom in ravnilom načrtaj razpolovišče daljice $|AB|=6,5\ \rm{cm}$. Razpolovišče daljice označi s točko $C$.

3.  Načrtaj vse točke, ki so za $3\ \rm{cm}$ oddaljene od krajišč daljice $|EF|=5\ \rm{cm}$.

4. Simetrala daljice je pravokotna na daljico.

Drži. Ne drži.

5. Vsaka premica, ki je pravokotna na daljico, je simetrala daljice.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ349/539