Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Štirikotniki

Like razvrsti v dve skupini tako, da jih razvrstiš po neki lastnosti likov. Utemelji razvrščanje.

O trikotnikih že veš veliko. Tudi o nekaterih štirikotnikih. Več o štirikotnikih boš spoznal v nadaljevanju.

Ponovitev

1. Pravilno označi trikotnik. Oglišča označi tako, da bo trikotnik $ABC$ pozitivno orientiran.

2. Izračunaj obseg in ploščino pravokotnika. Podatke preberi s slike.

3. V zvezek nariši kvadrat z obsegom $12,4\,{\rm cm}$.

Stranica kvadrata je dolga 3,1 ${\rm cm}$.
<NAZAJ
>NAPREJ461/539