Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Enačbe s seštevanjem in odštevanjem

Premikaj točko. S tehtnico prikažemo enačbo in neenačbi.

Dopolni prazna polja, da bodo zapisane enačba in neenačbi, ki so prikazane s tehtnico.

Enačba: 2 $\cdot$ x + 1 = 7
Prva neenačba: 9 > 3 $\cdot$ x
Druga neenačba: 3 $\cdot$ x + 2 < 7 $\cdot$ x - 1

Zapisano enačbo in neenačbi reši s premislekom v zvezek.

Poznamo enačbe in neenačbe ter postopek reševanja. V nadaljevanju poglejmo, kako rešujemo enačbe s seštevanjem in odštevanjem.

Ponovitev

1. Poišči rešitev enačb $x+\frac{3}{4}=3$ in $3=x+\frac{3}{4}$. Primerjaj rešitvi.

2. Pravilno poveži pojme.

3. Dopolni zapis tako, da bo veljala enakost.

95 $+62=157$
          $38=$ 51 $-13$

4. Preveri, ali je število $\frac{4}{7}$ rešitev naslednjih enačb. Vpiši je ali ni.
a) $2\frac{3}{7}+x=3$
        b) $x-8=15\frac{1}{3}$

Število $\frac{4}{7}$ je rešitev enačbe pod točko a.
Število $\frac{4}{7}$ ni rešitev enačbe pod točko b.
<NAZAJ
>NAPREJ290/539