Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Paralelogram

S skladnima trikotnikoma sestavljaj štirikotnike tako, da se trikotnika ne bosta prekrivala. Trikotnika se dotikata vedno v stranicah z enako dolžino. Poimenuj sestavljene štirikotnike. Opiši lastnosti nastalih štirikotnikov. Koliko različnih štirikotnikov lahko sestaviš?

O paralelogramu že nekaj veš. V nadaljevanju boš paralelogram še bolje spoznal.

Ponovitev

1. Izberi vsako pravilno trditev o paralelogramu.

2. Dopolni do paralelograma.

<NAZAJ
>NAPREJ485/539