Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Primerjanje ulomkov

Andrej (A), Bojan (B), Cene (C) in Dejan (D) so kolesarili. Vsi so želeli prekolesariti enako dolgo razdaljo. Vsak je začel kolesariti v svojem kraju. Zvečer so po socialnem omrežju ugotovili, koliko načrtovane poti je vsak prekolesaril. Andrej je prekolesaril $\frac{5}{6}$ razdalje, Bojan $\frac{8}{12}$ razdalje, Cene $\frac{2}{3}$ razdalje, Dejan pa $\frac{1}{2}$ razdalje. Z daljico je prikazana celotna načrtovana razdalja. Točke $A$, $B$, $C$ in $D$ razporedi tako, da bodo prikazane prevožene razdalje. Primerjaj prevožene razdalje.

Vpiši imena.

Najkrajšo razdaljo je prekolesaril Dejan . Najdaljšo razdaljo je prekolesaril Andrej .

V nadaljevanju se boš naučil primerjati ulomke.

Ponovitev

1. V prvo polje zapiši, ali levi ulomek v enakosti krajšaš (k) ali razširiš (r), da dobiš desni ulomek v enakosti. V drugo polje vpiši število, s katerim krajšaš ali razširiš ulomek na levi. Primer: $\frac{3}{4}=\frac{27}{36}$ r  9

a) $\frac{1}{2}=\frac{10}{20}$ r 10  
b) $\frac{35}{40}=\frac{7}{8}$ k 5 c) $\frac{12}{18}=\frac{6}{9}$ k 2
č) $\frac{7}{10}=\frac{28}{40}$ r 4 d) $\frac{3}{5}=\frac{36}{60}$ r 12 e) $\frac{30}{42}=\frac{5}{7}$ k 6

2. Razširi ulomke:

a) na imenovalec $12$: 
$\frac{1}{2}=$
6
12

$\frac{4}{3}=$
16
12
 
$\frac{5}{6}=$
10
12
 
b) na števec $30$: 
$\frac{3}{4}=$
30
40

$\frac{6}{7}=$
30
35
$\frac{15}{16}=$
30
32
c) na najmanjši skupni imenovalec:
$\frac{5}{8}=$
30
48

$\frac{5}{6}=$
40
48
$\frac{11}{16}=$
33
48

3. Pretvori. Zapiši brez odvečnih ničel.

a) $17\,\rm{m}= $ 170 $\,\rm{dm}$ $4,5\,\rm{dm}= $ 45 $\,\rm{cm}$
b)  $8,31\,\rm{m^2}= $ 831 $\,\rm{dm^2}$ $4,7\,\rm{a}= $ 470 $\,\rm{m^2} $
c) $3\,\rm{m^3}\,420\,\rm{dm^3}=$ 3,42 $\,\rm{m^3}$ $8\,500\,\rm{cm^3}=$ 8,5 $\,\rm{l} $
   
<NAZAJ
>NAPREJ68/539