Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Simetrala kota

Poglej like. Katero skupno lastnost imajo?

Znova si oglej simetrične like na sliki. Opazuj kote. Katero skupno lastnost imajo narisane simetrale?

V tem poglavju bomo spoznali, da lahko tudi kotu določimo simetralo.

Ponovitev

1. Pravokotnik ima dve simetrijski osi. Premakni ju na ustrezno mesto.

2. V zvezek nariši daljico $|AB|=4,5\ \rm{cm}$. Samo s šestilom in ravnilom nariši simetralo daljice.

3. V zvezek z geotrikotnikom nariši kote $45°$, $90°$, $120°$ in $220°$. Kote označi in poimenuj.

4. Izrazi v kotnih minutah.

$30°=$ 1800 $'$

$60°30'=$ 3630 $'$

$130°55'=$ 7855 $'$

<NAZAJ
>NAPREJ139/539