Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Načrtovanje štirikotnikov

V zvezek načrtaj trikotnik $ABC$ z dolžinami stranic $a=7\,{\rm cm}$, $b=6\,{\rm cm}$ in $c=5\,{\rm cm}$. Načrtani trikotnik prezrcali čez nosilko stranice $BC$. Opiši in poimenuj lik $ABA'C$. Pomagaj si s skico, ki jo izključi pred prikazom načrtovanja.

Za načrtovanje trikotnika potrebujemo tri podatke. V nadaljevanju bomo spoznali, koliko podatkov potrebujemo za načrtovanje štirikotnika in postopke načrtovanja štirikotnikov.

Ponovitev

1. Načrtaj kot $55^{\circ}$.


2. Po korakih so zapisani postopki načrtovanja trikotnika $ABC$ s podatki $a=4\,{\rm cm}$, $\beta=68^{\circ}$ in $\gamma=51^{\circ}$. Izberi vsak pravilni postopek. Nariši trikotnik v zvezek.

<NAZAJ
>NAPREJ478/539