Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Obseg in ploščina paralelograma

Izračunaj obsege štirikotnikov in pravilno poveži. Ali znaš izračunati ploščino katerega od narisanih štirikotnikov?

Obseg poljubnega štirikotnika že znaš izračunati. Tudi ploščino nekaterih štirikotnikov. V nadaljevanju se boš naučil izračunati obseg in ploščino paralelograma.

Ponovitev

1. V zvezek nariši poljuben pravokotnik. Izmeri dolžini njegovih stranic. Izračunaj obseg in ploščino narisanega pravokotnika.

2. Izračunaj obseg in ploščino pravokotnika na prikazu. Podatke preberi s prikaza. S premikanjem oglišča $C$ dobiš nove primere.

3. Kvadrat s ploščino $25\,{\rm cm^2}$ ima obseg $20\,{\rm cm}$.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ494/539