Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Številski izrazi brez oklepajev

Oglej si slike in pred številske izraze pod njimi vstavi ustrezne črke.

B $2\cdot3+4$
      F $0,5+0,25+0,75$
      A $10-3\cdot2$
D $2+\frac{1}{3}:2$
      C $9:3+\frac{1}{2}$
      E $3+3\cdot\frac{1}{4}$

V številskih izrazih brez oklepajev imata prednost računski operaciji množenja in deljenja. V nadaljevanju poglej, ali je tako tudi takrat, ko so v številskem izrazu ulomki.

Ponovitev

1. Izračunaj vrednosti številskih izrazov. Upoštevaj vrstni red računskih operacij.

a) $0,2\cdot3+6=$ 6,6
        c) $7\cdot3+3\cdot5=$ 36
b) $9,6-2\cdot3,2=$ 3,2         č) $2,18-0,18:0,6=$ 1,88

2. Uporabi zakon o zamenjavi in zakon o združevanju ter spretno izračunaj vrednosti številskih izrazov.

a) $2\frac{1}{4}+\frac{5}{8}+\frac{3}{4}+\frac{3}{8}$
                b) $\frac{5}{6}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{6}{7}\cdot6$

3. K potenci povleci ustrezni produkt enakih faktorjev.

4. Vrednost številskega izraza $0,3\cdot2+3^2$ je enaka $6,6$.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ230/539