Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Najmanjši skupni večkratnik

Okoli Zemlje krožita satelita A in B. Satelit A porabi za obhod $3$ ure, satelit B pa $2$ uri. Ob polnoči sta se srečala. Oglej si aktivno sliko. Ob katerih urah se znova srečata?

Števila $6$, $12$, $18$ ... so večkratniki števila $6$. Poznaš že skupne delitelje in največji skupni delitelj. V nadaljevanju boš spoznal skupne večkratnike in najmanjši skupni večkratnik.

 

Ponovitev

1. Eva je po nekem pravilu zapisala prva tri števila. Ugotovi pravilo in zapiši naslednja tri števila po tem pravilu.

$4, 8, 12$, 16 , 20 , 24 ...

2. Števila $3$, $6$, $9$ ... so:

3. Miha je na listek zapisal število. Povedal je, da je to število na $13.$ mestu, če večkratnike števila $8$ zapišemo po velikosti. Katero število je Miha zapisal na listek? Kako si ga izračunal?

4. Zapiši delitelje števila $25$ od najmanjšega do največjega.

Delitelji števila $25$ so: 1 , 5 , 25 .

5. Dopolni.

$D(3$, $4)=$ 1 ,   $D(6$, $15)=$ 3 ,   $D(8$, $24)=$ 8 .
<NAZAJ
>NAPREJ20/539