Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge z besedilom

Nejc je barval kvadrat. Najprej je pobarval $\frac{1}{2}$ kvadrata. Nato je pobarval $\frac{1}{4}$ kvadrata, nato $\frac{1}{8}$ kvadrata, $\frac{1}{16}$ kvadrata in $\frac{1}{32}$ kvadrata. Kolikšen del kvadrata je pobarval? Zapiši ustrezen številski izraz in izračunaj vrednost številskega izraza. Pomagaj si s prikazom.

Številski izraz smo zapisali glede na geometrijsko sliko in navodilo. V nadaljevanju boš zapisoval številske izraze glede na besedilo naloge ali prikaz s sliko.

Ponovitev

$1$. Postavi besede v pravilna polja.

$2$. Računaj v zvezek. Vrednost številskega izraza zapiši s celim delom in okrajšanim ulomkom.

a) $\frac{3}{5}+\frac{4}{5}=$ 1
2
5
;
$4\frac{1}{3}+3\frac{7}{10}+1\frac{2}{3}=$ 9
7
10

b) $1\frac{7}{9}-\frac{2}{9}=$ 1
5
9
;
$\frac{14}{15}-\frac{2}{3}=$ 
4
15
c) $5\frac{4}{5}-1\frac{1}{6}=$ 4
19
30
;
$4\frac{1}{4}-2\frac{5}{6}=$ 1
5
12
<NAZAJ
>NAPREJ182/539