Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Trapez

V zvezek načrtaj štirikotnik $ABCD$ s podatki $a=7,5\,{\rm cm}$, $b=4\,{\rm cm}$, $c=3,5\,{\rm cm}$, $\alpha=45^{\circ}$ in $\beta=90^{\circ}$. Štirikotnik prezrcali čez nosilko stranice $b$. Poimenuj štirikotnik $ABCD$ in štirikotnik $AA'D'D$. Pomagaj si s skico in prikazom.

Osnovne lastnosti paralelogramov, ki so posebni primeri trapezov, že poznaš. V nadaljevanju boš spoznal več lastnosti o trapezih, ki niso paralelogrami. To so trapezi s samo enim parom vzporednih stranic.

Ponovitev

1. Izberi vsako pravilno trditev o trapezu, ki ni paralelogram.

2. Dopolni do enakokrakega trapeza. Pomagaj si s kvadratno mrežo.

<NAZAJ
>NAPREJ501/539