Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Vrste štirikotnikov

Prelistaj album s slikami. Na vsaki sliki poišči kak model štirikotnika. Štirikotnik opiši. Ugotovi, glede na katere lastnosti se štirikotniki razlikujejo.

Poznaš pravokotnik in kvadrat, ki je pravokotnik s skladnimi stranicami. V nadaljevanju boš poimenoval še nekatere štirikotnike. Spoznal boš lastnosti posameznih štirikotnikov.

Ponovitev

1. Kvadrat je središčno simetričen. Premakni točko $S$ v središče simetrije. Kvadrat je osno simetričen. Postavljaj premico tako, da prikažeš osi simetrije.

2. Dopolni povedi.

Štirikotnik je lik v ravnini, omejen s štirimi daljicami. Vsota velikosti notranjih kotov štirikotnika je 360 $^{\circ}$. Vsota velikosti zunanjih kotov štirikotnika je 360 $^{\circ}$. Štirikotnik ima dve diagonali. Kvadrat je štirikotnik s štirimi skladnimi stranicami. Velikost notranjega kota kvadrata je 90 $^{\circ}$. Pravokotnik je štirikotnik z dvema paroma vzporednih in skladnih stranic.
<NAZAJ
>NAPREJ470/539