Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Ploščina trikotnika

Mark in njegova družina so se odločili prepleskati fasado družinske hiše. Koliko posod barve potrebujejo, če ena posoda zadostuje za $40\ \rm{m^2}$ površine? Katere podatke potrebujejo za izračun potrebne količine barve?

Naučil si se že izračunati ploščino kvadrata in pravokotnika. Računal si že površino kocke in kvadra. V nadaljevanju se boš naučil izračunati ploščino trikotnika.

Ponovitev

1. Zapiši z zahtevano enoto.

$2\ \rm{m^2}=$ 200 $\rm{dm^2}$ $1,4\ \rm{dm^2}=$ 140 $\rm{cm^2}$
$3,5\ \rm{cm^2}=$ 350 $\rm{mm^2}$ $50\ \rm{dm^2}=$ 0,5 $\rm{m^2}$

2. Pravokotnik ima dolžino $6\ \rm{cm}$ in širino $3,5\ \rm{cm}$. Izračunaj ploščino pravokotnika.

Ploščina pravokotnika je 21 $\rm{cm^2}$.

3. Na spodnjem prikazu oblikuj kvadrat s ploščino $16\ \rm{cm^2}$. Premikaj oglišče $B$. V zvezek načrtaj vsaj dva različna pravokotnika s ploščino $16\ \rm{cm^2}$.

Kvadrat s ploščino $16\ \rm{cm^2}$ ima stranico dolgo 4 $\rm{cm}$.
<NAZAJ
>NAPREJ375/539