Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Obseg in ploščina trapeza

Izračunaj obsege in ploščine štirikotnikov ter pravilno poveži. Ali znaš izračunati obsege in ploščine vseh narisanih štirikotnikov?

Obseg trapeza je enak vsoti dolžin vseh stranic. Kako izračunaš ploščino trapeza, izveš v nadaljevanju.

Ponovitev

1. Izračunaj obseg in ploščino paralelograma $ABCD$. Podatke preberi s slike.

$o= $ 16,4 $\,{\rm cm}$, $p= $ 10 $\,{\rm cm^2}$

2. Trapezu $ABCD$ vriši srednjico. Izračunaj dolžino srednjice.

<NAZAJ
>NAPREJ510/539