Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

MATEMATIKA 7
i-učbenik za matematiko v 7. razredu osnovne šole

Avtorji:
Jože Tratar, Barbka Mahnič, Vesna Lešnik, Aleš Štaher, Mojca Pev, Antonija Miklavčič Jenič, Andrej Hauptman, Virag Tadina Bence

Slikovno gradivo: Tomaž Verbič Šalamon, Simon Kajtna, Wikipedia, Jože Tratar, Barbka Mahnič, Vesna Lešnik, Aleš Štaher, Mojca Pev, Antonija Miklavčič Jenič, Andrej Hauptman, Virag Tadina Bence

Urednik: Jožef Senekovič

Strokovni pregled: dr. Dominik Benkovič, Damjan Pihler, Miholič Tomaž
Jezikovni pregled: Lea Felicijan
Konzulentski pregled: Jerneja Bone
Oblikovanje uporabniškega vmesnika: Idearna, d. o. o.
Oblikovanje naslovnice: Simon Kajtna


Priprava interaktivnosti: Jože Tratar, Barbka Mahnič, Vesna Lešnik, Aleš Štaher, Mojca Pev, Antonija Miklavčič Jenič, Andrej Hauptman, Virag Tadina Bence, Vesna Mrkela, Katja Prnaver, Goran Radić, Primož Dobrovoljc, Jernej Regvat, Luka Turk, Tomaž Karner, Dejan Paler

ISBN 978-961-03-0138-7

Izdal: Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana
Za zavod: dr. Vinko Logaj
Ljubljana 2014 

 

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na 165. dopisni seji, zaključeni 17. 10. 2014, na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 115/03-ZOVFI-UPB3) in 15. in 16. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, 57/2. 6. 2006) ter Pravilnika o spremembah, dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS št. 45/2010), spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 52/2011) in spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 41/2013) sprejel sklep št. 013-20/2014/105 o potrditvi učbenika MATEMATIKA 7, e-učbenik za matematiko v 7. razredu osnovne šole.

 

 

E-učbenik je nastal v okviru projekta »E-učbeniki s poudarkom naravoslovnih predmetov v osnovni šoli«.  Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

 


<NAZAJ
>NAPREJ538/539